Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)

A MOUSE SNEAKED INTO THE GAS PLANT!

The original and interactive guided tour A mouse sneaked into the gas plant, based on the principles of museum theatre, initially introduced in 2016 at the Industrial Gas Museum, has become digital! So let’s follow the strangest digital” guide, who is none other than a lovable mouse! He tells us its story, and we sneak into the old factory to discover everything through his tiny eyes!

An exciting animation that helps us discover in the most imaginative way the history of the first power plant, the main stages of the gas production line and its evolution over the years. Are you ready for some digital action?

Skip to content