Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)

An inventor, what an inventor!

Days
Monday – Friday
Hours
09.30 – 13.30 (upon request)
Program duration
60 minutes
Cost
€5/person

Who invented the lighting gas? What was the name of the invention that brought about a revolution by making engines work? What do the old factory machines look like?

Children become engineers for a while and observe, solve puzzles, record and discover the most important inventions of the old factory! Will they be able to identify them all and put the factory’s large steam engine back into operation to continue gas production?

Skip to content