Πρακτική Άσκηση και Εθελοντισμός

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην προσπάθεια σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τις πανεπιστημιακές σπουδές υποδέχεται κάθε χρόνο φοιτητές που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Οι θέσεις καθώς και η περιγραφή τους αναρτώνται στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ – ΑΤΛΑΣ».

Αν ενδιαφέρεστε να υλοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο gasmuseum@athens-technopolis.gr

Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου εφαρμόζει πρόγραμμα εθελοντισμού, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας να απασχοληθούν δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο στον τομέα του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι εθελοντές μπορούν να απασχοληθούν στις δράσεις εξυπηρέτησης κοινού, στον τομέα των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, στον σχεδιασμό και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και στις έρευνες κοινού.
Για εθελοντική απασχόληση από δύο μήνες και άνω, χορηγείται βεβαίωση εθελοντισμού.
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εθελοντισμού, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο gasmuseum@athens-technopolis.gr

Φόρμα Αίτησης

    Μετάβαση στο περιεχόμενο