Καμινάδα Β

  • Στάση 2

Η καμινάδα Β, με ύψος 34 μέτρα, είναι κτισμένη περίπου στο 1900.
Συνδέεται με το κτίριο των Νέων Φούρνων και χρησίμευε για την απομάκρυνση των καυσαερίων της καύσης του κώκ.

Σήμερα εδώ μπορείς να πληροφορηθείς για:
τον εφευρέτη και την αξία του φωταερίου στην ανάπτυξη των πόλεων
την ιστορία και τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Αθήνας
τους ατμολέβητες Babcock & Wilcox- τη σημασία τους στην παραγωγή.

Δεν βρέθηκε

Λυπούμαστε, αλλά αυτό που αναζητήσατε δεν βρέθηκε. Προσπαθήστε ξανά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο