Εκπαιδευτική Μουσειοβαλίτσα

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου «ταξιδεύει» στα σχολεία της Αττικής μέσα μια συναρπαστική εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα. Οι μαθητές 8-12 ετών ανακαλύπτουν μέσα στην τάξη τα στάδια παραγωγής του φωταερίου, τις ειδικότητες των επαγγελμάτων και τις συνθήκες εργασίας, τα μηχανήματα του 19ου αιώνα αλλά και την ιστορία της γειτονιάς γύρω από το εργοστάσιο, μέσα από άφθονα εκπαιδευτικά παιχνίδια και πλούσιο αρχειακό υλικό. Γνωρίζουν έννοιες όπως «προϊόν», «γραμμή παραγωγής», «εργοστάσιο», αλλά και ειδικότερα τη σχέση του εργοστασίου με την ενέργεια, το περιβάλλον και τον άνθρωπο . Έτσι, μαθήματα όπως η σύγχρονη ιστορία, η φυσική και ιδιαίτερα η θεματική της ενέργειας, η γλώσσα και τα καλλιτεχνικά αποκτούν νέα διάσταση και γίνονται παιχνίδι.

Οι ευχάριστες δραστηριότητες της μουσειοβαλίτσας ενισχύουν την κοινωνική ενσυναίσθηση και ευαισθησία των παιδιών γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ οι ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες προωθούν την ανάπτυξη και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ομαδική δουλειά, η επικοινωνία, η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία, αλλά και δεξιοτήτων ζωής, όπως η υπευθυνότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η επίλυση συγκρούσεων κ.ά.

Η μουσειοβαλίτσα «Ταξιδεύουμε με γκάζι» περιλαμβάνει:

  • Έντυπες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
  • Οπτικοακουστικό υλικό (προβολή βίντεο)
  • Ιστορικά αρχεία και αντίγραφα εγγράφων
  • Αισθητηριακοί κύβους διάδρασης
  • Παιχνίδι με κάρτες
  • Επιτραπέζιο παιχνίδι
  • Παιχνίδι μυστηρίου
  • Κατάλογος Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
  • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα περιλαμβάνει ιστορικές και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες καθώς και φωτογραφικό υλικό για τη θεματική που καλύπτει.
Ρωτήστε μας για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της μουσειοβαλίτσας και οι έμπειροι μουσειοπαιδαγωγοί μας θα σας κατευθύνουν.
Για να δανειστείτε τη μουσειοβαλίτσα, επικοινωνήστε μαζί μας Δευτέρα-Παρασκευή, 11.00-17.00, στο τηλ. επικοινωνίας: 213-0109325 ή μέσω e-mail στο gasmuseum@athens-technopolis.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο