Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)
Δείτε εδώ το τροποποιημένο ωράριο λειτουργίας του ΒΜΦ για την περίοδο των Χριστουγέννων (20/11 – 7/1)

Gas Games

Days
Tuesday — Friday
Hours
9.30 — 13.30 (upon request) * Afternoon hours are also available upon request.
Program duration
60 minutes
Cost
€3/person

Did you have a leak? You have to go back two places! Haven’t you shovelled enough coke? You are entered in the record of penalty points! Are you sick? The factory doctor is forcing you to rest for two laps!

Starting point: the Athens gas plant. Objective: to illuminate the city as fast as possible. How are we going to do that? Initially, an exploration at the Industrial Gas Museum will give players all the answers and allow them to participate in an exciting knowledge game.

Players are divided into four teams, becoming either players or pawns briefly, and, following four different paths, try to give energy and light to four different houses. Will they make it?

Skip to content