Ιστορίες Αντικειμένων: Ασθενολόγιο

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ποιος ήταν ο ρόλος του γιατρού στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου; Ο Κωνσταντίνος Δέδες, Πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, ως γιατρός επιλέγει -τι άλλο!- το ασθενολόγιο, σπουδαίο δείγμα του αρχείου του παλιού εργοστασίου. Συγκινείται από τις ιστορίες που κρύβει ένα βιβλίο υγειονομικής επιτροπής και επιχειρεί τη δική του προσέγγιση για την καθημερινότητα, τον ρόλο των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο