Ιστορίες Αντικειμένων: Αρχειακή φωτογραφία εργοστασίου φωταερίου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πώς συνέβαλλε το παλιό εργοστάσιο φωταερίου και η Τεχνόπολη στη διαμόρφωση της γύρω περιοχής; Η Μαρία Φλώρου, Υπεύθυνη του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, επέλεξε μια φωτογραφία που χρονολογείται τη δεκαετία του ‘80 και απεικονίζει το εργοστάσιο φωταερίου σε πλήρη λειτουργία. Μέσα από τη δική της αφήγηση, ως αρχαιολόγος, τονίζει τη σπουδαιότητα των βιομηχανικών μνημείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παρουσιάζει το πόσο συνέβαλλε η επανάχρηση του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο